Subsidies

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde vraagt jaarlijks bij de gemeente subsidie aan die besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. Een deel van deze subsidie is bedoeld voor het in stand houden van de Vereniging Dorpsbelangen en het bekostigen van activiteiten van de vereniging zelf. Daarnaast worden activiteiten die ``door het dorp, voor het dorp'' georganiseerd worden hier financieel mee ondersteund. Aanvragen voor deze subsidie moeten voor 1 april van het subsidiejaar worden ingediend (zie hieronder). Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag voor de oud en nieuw viering aangevraagd bij de gemeente, ook hier kunt u ook aanspraak op maken. Deze aanvragen graag indienen rond oktober van het subsidiejaar. Alle aanvragen voor deze incidentele subsidie worden door het bestuur beoordeeld. Belangrijk daarbij is dat de subsidie vooral bedoeld is voor de bevordering van de leefbaarheid, het noaberschap en een bloeiend dorpsleven, waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken zijn, en wat de dorpsgemeenschap ten goede komt.

Wilt u subsidie aanvragen? Leest u dan eerst het subsidiereglement en vult u daarna het aanvraagformulier in. Aanvraagformulieren kunt u per mail of via de post sturen naar de penningmeester. Hieronder vindt u de linkjes naar de desbetreffende bestanden:

Klik hier voor het subsidiereglement 2019

Klik hier voor het aanvraagformulier 2019

Actuele data betreffende de aanvraag van subsidies en indienen van declaraties:
-Aanvragen subsidiejaar 2019 dienen voor 1 april binnen te zijn
-Beoordeling door bestuur medio april/mei 2019
-Uitslag toekenning subsidies: mei 2019
Bonnetjes ter declaratie van al toegekende subsidie kunt u inleveren bij Sacha la Bastide

Voor grotere subsidiebijdragen verwijzen wij u graag naar bijvoorbeeld de Gemeente Groningen, het Gebiedsteam Ten Boer, de Provincie Groningen (het subsidie-adviesloket, te bereiken via: Telefoon: 050 316 47 00
Email: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl) en het Loket Leefbaarheid.

Vriendelijke groet en succes met de voorbereiding van uw activiteit!

Sacha la Bastide-van Gemert
Penningmeester Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
L van der Veenstraat 11
9798 PK Garmerwolde
info@dorpsbelangengarmerwolde.nl