Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief:
Geef uw mening over nieuw afvalbeleid
Opening kerk 28 februari
Klusdag 14 maart
Ledenvergadering 23 maart

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Geef uw mening over het nieuwe afvalbeleid
U kunt meepraten over het nieuwe afvalbeleid. Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele gemeente. Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid. De gemeenteraad heeft twee opties op tafel liggen en neemt ook graag de inzichten van inwoners mee. Daarvoor waren ze deze week op diverse plekken aanwezig. U kunt ook via email op onderstaande opties reageren of aanvullende inzichten delen: afval@groningen.nl   
Optie Extra voorzieningen
Bij deze optie plaatst de gemeente extra glas-, textiel- en papiercontainers zodat bewoners afval makkelijker gescheiden in kunnen leveren. De afvalstoffenheffing wordt bij deze optie berekend op basis van de grootte van het huishouden. Dit komt overeen met het huidige afvalbeleid van de voormalige gemeente Groningen.
Optie Diftar per aanbieding
Ook bij deze optie plaatst de gemeente extra containers. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste tarief is voor ieder huishouden hetzelfde; daarnaast betaalt de inwoner een bedrag voor elke keer dat men afval aanbiedt.
 

Opening kerk Garmerwolde
Na maanden intensieve werkzaamheden wordt op vrijdag 28 februari de tentoonstelling 'Feest! In Oost en West', feestelijk geopend. De inloop is vanaf 14.30 uur. Programma van 15.00 - 17.00 uur. U wordt gevraagd u aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar: info@groningerkerken.nl o.v.v. aanmelden opening schoolkerk.

Klusdag 14 maart
Op zaterdag 14 maart vindt de halfjaarlijkse klusdag plaats. Dit valt samen met NL Doet. Startlocatie wordt nog bekend gemaakt. 

Ledenvergadering maandag 23 maart
Op maandagavond 23 maart bent u welkom op de voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen. Start 20.00 uur in Het Geweidehof. Agenda volgt!

Gemeente nieuws en contact
Nieuws van de gemeente en gebiedsteam Ten Boer? Meld u aan voor de nieuwsbrief: https://gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media

Melding doen over de openbare ruimte? (zwerfvuil/stoeptegels/lantaarnpalen e.d.) https://groningen.slimmelden.nl 

Informatie over vergunningaanvragen? Download de app: https://www.omgevingsalert.nl/ 
Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (foto: Andries Hof). Niet op de foto: Joop van der Meché (penningmeester).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl