Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief juli 2019

In deze nieuwsbrief:
Update zonnepark
Fijne zomer

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Update zonnepark
Deze week ontvingen wij bericht dat de vergunningaanvraag voor het zonnepark Fledderbosch (naast de zuivering, tussen Rijksweg en Eemskanaal) inmiddels loopt. Tot  22 augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Meer informatie vindt u via de app OmgevingsAlert of via deze site.
Bronnen van Ons heeft namens en in samenwerking met Energiecoöperatie Ten Boer een intentieovereenkomst getekend met ontwikkelaar Ecorus om voor 50% te participeren in het geplande zonnepark. Deze intentieovereenkomst moet leiden tot de oprichting van een gezamenlijke bv. Daarna volgt het traject van de subsidie-aanvraag (SDE+) en moet Enexis nog kunnen garanderen dat zij het park tijdig kunnen aansluiten op het net. De verwachting is dat het nog enkele jaren zal duren voordat het park er ligt. In die tijd gaat ook het traject lopen over hoe de opbrengsten van de participatie ten goede komen aan de omgeving. Dorpsbelangen Garmerwolde zal voor deze gesprekken worden uitgenodigd. Heeft u belangstelling hierover mee te praten dan kunt u zich bij ons melden: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl

Wij wensen u een fijne zomer!
Met het bezorgen van de update van de brochure (met daarin de dorpsvisie, het jaarverslag 2018 en een nieuwe adressenlijst) gaat het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen de zomer in. Wij wensen u een fijne zomer!

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-inmiddels afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (penningmeester a/i)(foto: Andries Hof).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl