Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief oktober 2019

In deze nieuwsbrief:
Inloopavond inrichting dijk 22 oktober
Inrichting ovonde
AED's in het dorp
Klusdag 26 oktober
Najaarsvergadering Dorpsbelangen 18 november
Pubquiz 8 november


Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Inloopavond inrichting dijk 22 oktober as.
Het waterschap nodigt u uit om u te laten informeren over de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk die binnenkort gaan beginnen. Op dinsdag 22 oktober is daartoe in ‘Het Geweidehof’   (Geweideweg  7  Garmerwolde) een inloopavond georganiseerd waar u  tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom bent om vragen te stellen. Er is geen plenaire bijeenkomst, u kunt zo binnenlopen. Er is een uitwerking gemaakt op basis van onderstaand plan. 
Naast medewerkers van het waterschap zijn de aannemer (Groenservice Noord uit Groningen) en de toezichthouder aanwezig om vragen over de uitvoering toe te lichten. Mochten er nog specifieke vragen/opmerkingen zijn dan is het van belang deze met de vertegenwoordigers van het waterschap op te nemen.

Inrichting ovonde
Dorpsbelangen heeft samen met de provincie en het ontwerpbureau van de aannemer gekeken naar het ontwerp voor de inrichting van de ovonde. De belangrijkste aanpassing die is toegezegd is dat er bosschage wordt geplant aan de kant van het fietspad om zo de lichten van de auto's die over de velden richting het dorp schijnen tegen te houden. Over de specifieke uitstraling van de inrichting hebben wij nog aanvullende vragen gesteld.

AED's in het dorp
Nu het Dorpshuis vol in de verbouwing is, is de AED die er altijd hing voorlopig verplaatst naar de buitenmuur van Het Geweidehof aan de Geweideweg. De overige AED's hangen bij de dokter aan de Dorpsweg en bij voetbalclub GEO aan de Hildebrandtstraat.

Klusdag 26 oktober
Op zaterdag 26 oktober wordt er weer geklust in het dorp: denk aan onderhoud Garmerhof, jeu-de-boulesbaan, schoolplein, zwerfvuil opruimen en nieuw dit jaar: bestratingswerkzaamheden bij het veldje aan de Oude Rijksweg. De klusdag is altijd een fijne gelegenheid  om dorpsgenoten te leren kennen en samen te werken om ons dorp mooi en netjes te houden. Er wordt deze keer verzameld bij de school, vanaf 9.00 uur. Start 9.30 uur. Lunch ca. 12.30 uur.

Najaarsvergadering Dorpsbelangen 18 november
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de ledenvergadering van Dorpsbelangen bij te wonen op maandag 18 november as. in Het Geweidehof. Op de agenda staat onder andere het voornemen twee nieuwe bestuursleden te benoemen (waaronder een nieuwe penningmeester), en wel in deze vergadering in plaats van (zoals gebruikelijk) in de voorjaarsvergadering. Verder wordt u bijgepraat op alle grote projecten die spelen in het dorp: het dorpshuis, de kerk, de dijk, het zonnepark en nog veel meer. Ook zullen o.a. de Historische Commissie, de Feestweekcommissie en Garmerstee terugblikken en vooruitkijken. We begroeten u graag op maandagavond 18 nov. as. in Het Geweidehof. Zaal open vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.
Ook als u overweegt lid te worden bent u welkom. Meldt u zich dan even bij één van de bestuursleden. 

Pubquiz 8 november as.
De feestweekcommissie organiseert weer een pubquiz in Café Jägermeister. De categorieën zijn ieder jaar creatief en divers, dus laat u verrassen! Inschrijven kan als team of individueel, vanaf 19.30 uur. Start 20.00 uur.

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-inmiddels afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (penningmeester a/i)(foto: Andries Hof).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl