Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief december 2019

In deze nieuwsbrief:
Oudjaar in Garmerwolde
Nieuwe gebiedsmanager
Activiteiten in 2020

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Wij wensen u gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

Oudjaar in Garmerwolde
Om 14.00 uur wordt er (onder begeleiding) carbid geschoten bij GEO. Tussen 16.00 uur tot 21.00 uur bent u van harte welkom op het plein van de school, voor een drankje en een (oliebollen) hapje. Er zijn ook binnen enige zitplekken beschikbaar en het toilet van de school kan worden gebruikt. 
We hopen dat veel mensen het leuk vinden elkaar daar te ontmoeten.

Om 19.00 uur kan er vanaf het schoolplein gekeken worden naar (kinder-)vuurwerk. Het schoolplein zelf is vuurwerkvrijgebied.

Ten slotte is er vanaf 0.00 uur tot 0.30 uur het traditionele kloksmeren bij de kerk. Kom je dorpsgenoten een gelukkig nieuwjaar wensen, de klok luiden en een borrel drinken!
Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Groningen. 

Vanaf een uur of 01.00 uur is café Jägermeister geopend.

Nieuwe gebiedsmanager
Vanaf 1 januari treedt Erik Mooij aan als gebiedsmanager van het gebied Ten Boer. Hij volgt daarmee Dirk Keegstra op die twee jaar deze functie vervulde, eerst als kwartiermaker en het afgelopen jaar als onderdeel van het gebiedsteam Ten Boer. Erik Mooij zal in januari aanwezig zijn bij het Dorpenoverleg Ten Boer en bij een bestuursvergadering van Dorpsbelangen. Het gebiedsteam is voor allerhande vragen, knelpunten en initiatieven te bereiken via de secretaris Mirjam Wagter mirjam.wagter@groningen.nl. Ook voor incidentele subsidieaanvragen kunt u zich tot de secretaris wenden.

Activiteiten in 2020
Heb je een plan of idee voor een leuke activiteit? Wil je iets (helpen) organiseren? Kom dan langs in Het Geweidehof op maandag 27 januari. Verschillende commissies en verenigingen inventariseren wat er al staat gepland voor het komende jaar. Ook wordt besproken waar kan worden samengewerkt en waar nog hulp bij nodig is.
Op maandagavond 27 januari kan iedereen aanschuiven bij de themagroepavond Festiviteiten, Sport en Cultuur. Vanaf 20.00 uur in Het Geweidehof.

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-inmiddels afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (foto: Andries Hof). Niet op de foto: Joop van der Meché (penningmeester).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl