Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief april 2019

In deze nieuwsbrief:
Jeu-de-boulesbaan bij GEO klaar voor gebruik
Stadsweg
Lageweg
Fietspad Eemskanaaldijk
Fietsclinic senioren 18 april
Paaseieren zoeken en Koningsdag
Nieuwe peuters welkom op peuterspeelzaal Thesinge/Garmerwolde
Subsidies
Oproep

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.
Jeu-de-boulesbaan bij GEO klaar voor gebruik
De jeu-de-boulesbaan, achter de kantine van GEO, is weer klaar voor gebruik. Tijdens de klusdagen in oktober en maart is al veel werk verricht en dit is onlangs afgemaakt, dus er kan weer gespeeld worden. Met dank aan de vrijwilligers!

Stadsweg
Net als elke inwoner van Garmerwolde werden wij verrast door de plotselinge en langdurige afsluiting van de Stadsweg. Bij navraag bij het gebiedsteam bleek men niet op de hoogte. Na enig speurwerk kwam de verklaring: de GasUnie vervangt leidingen en de aannemer is gevraagd met de omgeving te communiceren. Wij constateren dat dat tot op heden niet is gebeurd (behalve door het plaatsen van hekken en borden).

Lageweg
De gemeente deelt de volgende informatie over de stand van zaken rondom de herinrichting van de Lageweg. In iets ingekorte vorm:

"De plannen die op 22 januari in het Trefpunt in Thesinge als concept zijn besproken zijn n.a.v. vragen en opmerkingen op een aantal punten aangepast.
De constructie/opbouw van het pakket blijft zoals is gepresenteerd en zal bestaan uit een gewapende fundering van totaal ongeveer 50 cm waarover een laag asfalt met slijtlaag van totaal 13,5 cm. Diezelfde constructie is drie jaar geleden is toegepast aan de Engelberterweg en bevalt tot op dit moment prima. 
 
In het aangepaste plan is meegenomen dat er aan weerszijden van de weg een rode “fietssuggestiestrook ”wordt aangebracht van 75cm breed. De asfaltweg wordt opgesloten tussen een 40 cm brede, in het werk gestorte, gladde betonstrook aan weerszijden. De dammen en uitwijkplaatsen worden in het werk meegenomen en verhard d.m.v. beton. De aansluitingen van de weg op de inritten en bruggetjes worden in overleg aangewerkt en waar nodig herstraat.
Het hoogteniveau van de weg blijft hetzelfde of wordt iets lager dan nu het geval is. De drempel voor de Stadsweg wordt aangepast en zal uitgevoerd worden zoals die bij kruising met de Stadsweg en de Bovenrijgerweg.
 
Er liggen nog een paar vragen over verbetering van de verkeersveiligheid waarop door de verkeerskundige nog wordt teruggekomen. Wegens ziekte is dat nog niet gelukt. De gemeente kiest ervoor om de uitvoering van het groot onderhoud daar niet op te laten wachten.
 
De werkzaamheden starten waarschijnlijk in juni. Als alles volgens plan verloopt is het werk half oktober 2019 gereed. Voordat de werkzaamheden beginnen krijgen de aanwonenden een brief met informatie over de start en de definitieve planning. Hierin staan ook de contactpersonen die het werk vanuit de gemeente begeleiden."

We kijken uiteraard uit naar de reactie van de verkeerskundige over de vragen omtrent verkeersveiligheid.

Fietspad Eemskanaaldijk
Waterschap Noorderzijlvest laat weten dat het fietspad in de zomermaanden opengesteld zal zijn. Tot die tijd vinden er nog werkzaamheden bij de dijk plaats en na die tijd starten nieuwe werkzaamheden.

Fietsclinic senioren 18 april
Op donderdag 18 april start om 13.30 uur een fietsclinic voor senioren, bestaande uit praktische tips met aansluitend een fietstocht van 25 kilometer. Voor zowel gewone fietsen als e-bikes. Meer informatie klik hier.

Paaseieren en Koningsdag
Op Tweede Paasdag as. om 10.00 uur kunnen er bij het veldje aan de Oude Rijksweg weer paaseieren gezocht worden. Tot zaterdagavond kunnen geverfde en versierde eieren worden ingeleverd aan de Oude Rijksweg nummer 26. Natuurlijk is het elk jaar spannend: wie vindt het gouden ei? Alle kinderen tot een jaar of 12 zijn welkom om mee te zoeken!
Op Koningsdag is er tot ca. 17 uur een leuk programma in en om Het Geweidehof aan de Geweideweg. Start om 14.00 uur met, traditiegetrouw, de Trekpadbloazers. Daarna vrijmarkt, kookworkshops en aan het einde een borrel met de zelfgemaakte koningsdaghapjes! Voor jong en oud! 

Nieuwe peuters welkom op peuterspeelzaal Thesinge/Garmerwolde
Wist u dat er een peuterspeelzaal in de buurt is? Kids2B nodigt u van harte uitgenodigd om met uw peuter een kijkje te komen nemen op de peuterspeelzaal, in het Trefpunt in Thesinge. Uit de uitnodiging: "Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30-12.30 uur komen de peuters van de Benjamin met elkaar spelen, dansen, zingen, rennen, gek doen, fietsen, knutselen, knippen, plakken en nog veel meer. Dat vinden ze geweldig. Ze leren nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen en doen heel veel leuke dingen. In hun eigen speellokaal is alles aanwezig om hen een heerlijke ochtend te bezorgen.  Maar de pret heeft ook een doel. Speel, leer, groei en geniet! Dat is peuteropvang de Benjamin. Spelenderwijs worden kinderen voorbereid op de basisschool. Ze werken aan thema's die aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Die thema’s keren terug in het voorlezen, bij het zingen, in de kringgesprekken, maar bijvoorbeeld ook in de knutselwerkjes. In de groepsruimte zien ze aan welk thema ze werken. Maar wat ze ook doen, altijd staat voorop dat uw kind met plezier naar de opvang gaat. Gewoon omdat het zo leuk is!"

Wanneer u als ouders beiden werkt en/of studeert kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. In alle andere situaties kunt u in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Groningen. Voor meer informatie kunt u bellen met de Benjamin, 06 555 67 661, of mailen met teamleider Maya Sissing (maya.sissing@kids2b.nl).
Subsidies
Dorpsbelangen heeft elk jaar een bescheiden bedrag beschikbaar om activiteiten, (festiviteiten of andere initiatieven) in het dorp mee te ondersteunen. Ook dit jaar hebben weer veel aanvragers ons benaderd wat weer laat zien hoeveel er in Garmerwolde gebeurt! Het streven is om zoveel mogelijk initiatieven te ondersteunen, al is het maar met een klein bedrag. De indieners krijgen binnenkort bericht. Voor ondersteuning met grotere bedragen verwijzen we graag naar het gebiedsteam van de gemeente Groningen. Meer informatie bij mirjam.wagter@groningen.nl. 

Oproep
We zouden het bestuur graag uitbreiden met een extra bestuurslid! Een goed georganiseerd dorpsbelangen is, zeker ook nu we deel zijn van een grote gemeente, van belang om Garmerwolde goed te kunnen blijven vertegenwoordigen. Benieuwd wat het bestuurswerk inhoudt? Je bent welkom om een vergadering bij te wonen! Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Meld je dan bij Annemiek Jansen, secretaris, via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of telefonisch.

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-inmiddels afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (penningmeester a/i).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl