Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief maart 2019

In deze nieuwsbrief:
Bomenkap kerk
Subsidie aanvragen voor 1 april
16 maart Klusdag
25 maart Voorjaarsvergadering
Bestuurswisseling oproep kandidaten
Activiteiten voor de jeugd
Fietsclinic senioren

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.
Bomenkap kerk
Namens de Stichting Oude Groninger Kerken: Onlangs heeft een gecertificeerde boominspecteur, in het kader van de zorgplicht voor bomen, de bomen op het kerkhof geïnspecteerd. Deze inspectie wees uit dat de essen op het kerkhof besmet zijn met de essentaksterfte en in slechte staat verkeren. Deze essen staan langs de gracht. Begin april start de verbouw van de kerk en de toren en om de veiligheid van de bouwvakkers en toekomstige bezoekers van het terrein te garanderen is besloten de essen op korte termijn, nog voor de start van het broedseizoen, te kappen. In totaal worden er twaalf essen gekapt. Langs de gracht staan ook esdoorns. Deze hoeven slechts gesnoeid te worden.  

Groenvoorziening Van der Werf te Bedum zal de werkzaamheden aan de bomen uitvoeren. Donderdag 7 maart zijn zij gestart met de werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de uit te voeren werkzaamheden, neemt u dan contact op met het kantoor van de SOGK, tel. 050-3123569.  Stichting Oude Groninger Kerken (hierna SOGK) is eigenaar van de kerk en het eerste deel (tot het eerste pad) van het kerkhof rond de kerk van Garmerwolde aan de Dorpsweg 69. Het achterste deel van het kerkhof is van de Stichting Begraafplaats Garmerwolde.
Subsidie aanvragen
Dorpsbelangen kan weer een bescheiden subsidiebedrag besteden aan activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Zie hier voor meer informatie. Aanvragen graag indienen voor 1 april as. Voor extra of wat grotere bijdragen kunt u zich richten tot het gebiedsteam. Meer informatie hierover op de voorjaarsvergadering van 25 maart aanstaande.

16 maart Klusdag
Nog net geen officieel voorjaar, maar wel tijd om te klussen! Op 16 maart (NLDoet!) wordt er schoongemaakt en opgeruimd in het dorp, o.a. bij het dorpshuis, de begraafplaats, de school, de kerk en de jeu de boulesbaan. Ook wordt er weer zwerfvuil verzameld. Help vooral mee! Tussen 9.00 en 9.30 verzamelen bij Dorpshuis de Leeuw. Rond 12 uur is er een lunch in het Dorpshuis.

25 maart Voorjaarsvergadering
Op maandag 25 maart bent u van harte welkom op de ledenvergadering van de vereniging dorpsbelangen. We beginnen met enige verenigingszaken zoals de financiën van 2018 en het jaarverslag. U kunt de conceptstukken hier vinden. Ter plekke liggen ook stukken ter inzage. Verder op de agenda: kennismaking met leden van het gebiedsteam. Dit zijn de gemeenteambtenaren die met name voor de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer werken. Zij zullen o.a. vertellen over subsidie-aanvragen en vergunningen. Ook zal Michiel Mulder van Bronnen van Ons de laatste stand van zaken rondom het geplande zonnepark geven. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje. Bent u (nog) geen lid van de vereniging? U bent welkom en kunt uw lidmaatschap ter plekke regelen! Meld u dan even bij de bestuurstafel.

Bestuurswisseling oproep kandidaten
Op maandag 25 maart as. zal Simon Spanninga aftreden als algemeen bestuurslid. Nynke Kloppenburg treedt af, en stelt zich herkiesbaar. Sacha la Bastide legt de functie van penningmeester neer, maar blijft aan als algemeen bestuurslid. We zoeken dus sowieso een nieuwe penningmeester ter aanvulling van het bestuur! Belangstelling of wil je meer informatie? Meld je dan bij Annemiek Jansen, secretaris, via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of telefonisch.

Activiteiten voor de jeugd
Er worden de komende maanden weer leuke dingen georganiseerd voor de jeugd! Sommige workshops zijn voor iedereen toegankelijk, andere activiteiten zijn alleen voor de jeugd van Garmerwolde (vanaf groep 8). Kijk voor meer informatie op de speciale kalender. 

Fietsclinic senioren 18 april
Op donderdag 18 april start om 13.30 uur bij Dorpshuis de Leeuw een fietsclinic voor senioren, bestaande uit praktische tips met aansluitend een fietstocht van 25 kilometer. Voor zowel gewone fietsen als e-bikes. Meer informatie vindt u hier.

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning en Simon Spanninga. Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (penningmeester).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl