Herinnering; Uitnodiging en Agenda Najaarsvergadering maandag 28 november a.s.

Uitnodiging en agenda

Zien we u op de najaarsvergadering van Dorpsbelangen Garmerwolde a.s. maandagavond?
 
Bijgepraat worden over wat er in het dorp speelt en dorpsgenoten ontmoeten?
Kom dan langs op de najaarsvergadering van Dorpsbelangen!


Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde nodigt haar leden van harte uit voor de najaarsvergadering van maandag 28 november 2022 om 20.00 uur in dorpshuis ‘de Leeuw’.

De zaal is open vanaf 19.45 uur.
 
 

AGENDA:

 
 1. Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 
 1. Notulen Voorjaarsvergadering 2022
  De notulen staan op de website van de Vereniging: www.dorpsbelangengarmerwolde.nl
  onder de tab ‘vereniging’ en dan de map ‘notulen en jaarverslagen’.  
 
 1. Dorpsommetje: De Historische commissie heeft samen met het gebiedsteam een dorpsommetje ontwikkeld. Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen licht de plannen toe. 
   
 
 1. Gebiedsteam: bijgepraat worden over zaken die spelen in onze omgeving.
 
 1. Waterschap: bijgepraat worden over lopende en toekomstige projecten door Bart de Vreede.  
 PAUZE
 
 
 1. Jan Borkent van de ECTB praat u bij over het zonnepark Fledderbosweg
 
 
 1. Bijgepraat worden door dorpsgenoten met een korte terugblik en nieuws van
o.a. het Dorpshuis, de Historische commissie, de feestcommissie, de Oranjecommisie, Garmerheerd, AED training en werkgroep GROEN.
 
 1. Uiterlijk 22.00 uur Rondvraag en sluiting.
 
Na de vergadering is er gelegenheid om gezellig na te praten met dorpsgenoten onder het genot van een drankje en een hapje.
 
 
 
Meldt u aan voor de nieuwsbrief via: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl en volg ons op Facebook: www.facebook.com/DorpsbelangenGarmerwolde
 

Bestuur

 

Rob Braspening (vice-voorzitter)
Annemiek Jansen (secretaris)
Joop van der Meché (penningmeester)
Willard Wigboldus
Peter Vermaas