Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief mei 2020

In deze nieuwsbrief:
Voorzichtige opstart activiteiten
Inrichting Eemskanaal opgeleverd
Fledderboschweg en wandelpad
Boomgaarden

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Voorzichtige opstart activiteiten
Sinds kort is OBS Garmerwolde weer 4 dagen in de week in bedrijf. Twee dagen in de week gaan steeds de helft van de kinderen naar school, dus ca. 30 per dag. De overige dagen werken de kinderen nog thuis aan hun schoolwerk. Vanaf 8 juni gaan de kinderen weer elke dag naar school.

De kerk is dagelijks geopend voor bezoekers. "En die komen er ook", zo laat de Plaatselijke Commissie weten, "In het gastenboek laten sommige een bericht achter. Uit dankbaarheid omdat de kerk open is. Of ter bemoediging, zoals: 'Veel liefde en verbondenheid om het samen vol te houden'".

De Stichting Oude Groninger Kerken onderzoekt de mogelijkheden om in september weer schoolklassen te ontvangen voor de Schoolkerk en de tentoonstelling in de toren weer open te stellen, voor scholen en in het weekend ook voor bezoekers.

Het afhaalloket van Atelier AvecPlezier is zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Een tip: kijk voor het weekmenu op de website of op Facebook en bestel vooraf! www.avecplezier.nl, info@avecplezier.nl, 06 83 79 94 44  

Ten slotte, de verbouwing van het Dorpshuis nadert z'n voltooiing. Er wordt ondertussen uitgekeken naar de vervolgstappen in de versoepeling van de coronamaatregelen. 

Inrichting Eemskanaaldijk wordt opgeleverd
De inrichting van de Eemskanaaldijk tussen de Bronsluizen en de RWZI nadert het einde. De oplevering is voorzien op 21 mei. De afgelopen weken is hard gewerkt aan de aanleg van het wandelpad en zijn er her en der walnotenbomen geplant. Ook is het talud van de dijk en slootwal opgehoogd. Tijdens het werk met de zware machines is de pas geplaatste vier meter brede zitbank aan het einde van de Geweideweg gesneuveld.

“Ja, dat was heel ongelukkig”, zegt Wietske van der Meulen van Waterschap Noorderzijlvest. “We hebben direct een nieuwe bank besteld en we gaan er vanuit dat die nog eind mei wordt geplaatst. Dan komt er ook een prullenbak van de gemeente Groningen te staan. Met de gemeente is afgesproken dat zij die bak ook legen."
Deze week is langs het nieuwe wandelpad aan beide kanten nog een 50 centimeter brede strook gras ingezaaid en dat geldt ook voor het talud bij de slootkant en van de dijk. De resterende vlakke stukken grond zijn ingezaaid met bloemrijk gras. "Dat waren de laatste loodjes”, aldus de woordvoerster.

Fledderboschweg en wandelpad
De Fledderboschweg zou dit jaar een nieuw wegdek krijgen. Vanwege de bouw van de industriewaterzuivering is dit uitgesteld naar vermoedelijk 2021.

Dorpsbelangen had het verzoek gedaan om, in samenhang met het vernieuwen van het wegdek, te kijken naar de mogelijkheden van een wandelpad dat zou kunnen aansluiten op het pad bij de dijk (en het ommetje dus zou 'afmaken') en dat tevens voor wandelveiligheid zou zorgen i.v.m. het vrachtverkeer van en naar de zuivering. Begin maart deed de gemeente de toezegging dat dit gerealiseerd kon worden. 

Vorige week werden we verrast door de voortvarendheid waarmee een stuk berm vanaf de Grasdijkweg is afgegraven en met schelpen bedekt. Hoe fijn het ook is dat er vlot iets wordt gerealiseerd, het bestuur had verwacht, en heeft alsnog verzocht, om betrokken te worden bij de exacte invulling van het beoogde pad.
Het opknappen van de Fledderboschweg leek een goede aanleiding om samen te kijken naar een wandelpad dat, aansluitend op het onverharde pad naar de dijk, praktisch en uiterlijk een mooie aanvulling vormt op de wandelmogelijkheden in de eigen omgeving. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat bij de aanpak van de Fledderboschweg  "we nog eens kijken hoe we het pad en de weg eventueel op elkaar kunnen aansluiten en/of kunnen integreren". 

Boomgaarden
Nu ook het veld aan de Oude Rijksweg zo goed als af is, telt ons dorp, samen met de Garmerhof en het veldje op de punt bij de ovonde, maar liefst drie openbare boomgaarden. De gemeente biedt het dorp enkele fraaie bordjes aan om deze plekken te markeren! 

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (foto: Andries Hof). Niet op de foto: Joop van der Meché (penningmeester).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl