Dorpsbelangen Garmerwolde

Nieuwsbrief november 2019

In deze nieuwsbrief:
Drainage dorpsentree Garmerhof
Dorpenoverleg Ten Boer
Meldingen over onderhoud e.d. van de Openbare Ruimte
Sinterklaas 23 november en Oud en Nieuw
Duurzaamheid en Openbare ruimte
Zonnepark
De container voor festiviteiten in het dorp

Als afbeeldingen niet goed laden bekijk dan de nieuwsbrief via onze website.

Drainage dorpsentree Garmerhof
In het voorjaar zal het Waterbedrijf drainage aanleggen in het Garmerhof. Het Waterbedrijf heeft momenteel veel werkzaamheden in onze omgeving vanwege de aanleg van de zuiveringsfabriek en buizen voor industriewater. De aanleg van de drainage kan gezien worden als gebaar naar het dorp. Na de aanleg zal Dorpsbelangen ook zo snel mogelijk nieuwe fruitbomen laten aanplanten ter vervanging van de verdronken exemplaren. Daarvoor loopt nog een subsidieaanvraag.

Dorpenoverleg Ten Boer
Op 29 augustus jl. is het Dorpenoverleg Ten Boer officieel opgericht. Het Dorpenoverleg is een overkoepelende vereniging waarin alle dorpsverenigingen van de voormalige gemeente Ten Boer samenwerken om de gezamenlijke belangen van de dorpen te behartigen. Zo wordt binnenkort de woonvisie besproken en advies uitgebracht. Maar ook de mogelijkheid om een gezamenlijk project voor elektrische deelauto´s uit te voeren staat op de agenda. Het Dorpenoverleg komt ca. 6 x per jaar bij elkaar. Het streven is dat de wethouder 2x per jaar aanschuift en er is altijd iemand van het gebiedsteam aanwezig. Het Dorpenoverleg is dus een zelfstandige vereniging die in nauw contact staat met het gebiedsteam (de ambtenaren die speciaal aan ons gebied zijn gekoppeld) en met de rest van de gemeente. 

Meldingen over onderhoud e.d. van de Openbare Ruimte
De gemeente heeft een website waar u meldingen kunt doen die bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen, losse/verzakte stoeptegels en dergelijke: https://groningen.slimmelden.nl
U kunt hier op een kaart aangeven waar de overlastsituatie zich bevindt. Als er meerdere meldingen binnenkomen, wordt er eerder actie ondernomen, dus melden is belangrijk. 
Meldingen voor het wit verven van de drenkelingentrapjes bij het Eemskanaal (besproken op de ledenvergadering) kunnen worden gedaan bij de website van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact
Het bestuur van Dorpsbelangen geeft de haar bekende situaties ook altijd door, maar ook dan heeft het meer impact als er (al) meerdere meldingen zijn.

Sinterklaas 23 november en Oud en Nieuw
As. zaterdag komt Sinterklaas in Thesinge aan. Het is een feest voor Garmerwolde en Thesinge samen dus alle kinderen uit Garmerwolde en die in Garmerwolde naar school gaan zijn welkom! Vanaf 13.30 uur bij Dorpshuis het Trefpunt. De avond ervoor is er een Pietendisco in het Trefpunt van 18 tot 20.00 uur.
Op Oudjaarsavond komt er een gezellig samenzijn voor het hele dorp bij de school. De details volgen nog via een flyer en sociale media.

Duurzaamheid en Openbare ruimte
De commissie Duurzaamheid en Openbare Ruimte, die tot nu toe vooral inloopavonden organiseerde om nieuwe initiatieven op te halen of te bespreken, gaat op een iets andere manier werken, meer als een projectorganisatie. Dorpsgenoten die graag met anderen aan de slag willen met een idee op het gebied van duurzaamheid en/of openbare ruimte kunnen dat idee kenbaar maken en dan zoeken we er anderen bij die willen meedoen. Elke projectgroep kan zelfstandig aan een initiatief werken en als er aanleiding voor is, dan wordt er een bijeenkomst gepland.

Er zijn op het moment 3 initiatieven waar je je bij kunt aansluiten: 1) vermindering van het aantal bomen in de omgeving monitoren en evt. aanpakken, 2) idee voor een dorpstuin, 3) nadenken over deze commissie en haar werkwijze, o.a. naam en communicatiekanalen. Je kunt je aanmelden met een nieuw of voor een bestaand project via Karin Prins
karinsprins@gmail.com  (let op de s in het midden) of sms/app via 0636103286.

In 2020 beginnen de voorbereidingen voor een nieuwe dorpsvisie dus dit is een goed moment om nieuwe ideeën in te brengen en alvast medestanders te vinden.

De klusdag blijft 2x per jaar worden gehouden. De volgende staat gepland op zaterdag 14 maart. Coördinatie is in handen van Simone.

Zonnepark
De vergunning voor het grootschalige zonnepark is verleend. Nu loopt een Europese subsidieaanvraag en als die wordt toegekend is de kans dat het park er komt een stuk groter. Dat wordt dan ook het moment dat mogelijkheden voor participatie van de omgeving verder worden uitgewerkt. Dorpsbelangen Garmerwolde zal daar actief bij betrokken zijn en we roepen ook alvast andere belangstellenden op om zich tegen die tijd bij ons te melden. Het idee is dat er verschillende scenario´s worden uitgewerkt, van goedkope stroom tot een projectenpot. Wij zetten erop in dat voor elke inwoner van Garmerwolde iets terugkomt van het zonnepark.

De container voor festiviteiten in het dorp
Bij GEO/de ijsbaan staat een container met spullen die door het hele dorp gebruikt kunnen worden voor activiteiten die voor het dorp en/of haar leden zijn. Denk aan tafels, kraampjes, verlichting en beachvlaggen. Hbet u iets nodig, neem dan even contact op met Gerrie Zeedijk, gzeedijk2@gmail.com of via 06-12976946

Facebookpagina Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde heeft ook een Facebookpagina. Klik op 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Kijk voor meer activiteiten in de Centrale Agenda
Dorpsbelangen houdt een centrale agenda bij op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl. U kunt uw eigen activiteit aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Bestuur
Dit is het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde: zittend: Rob Braspenning (en Simon Spanninga-inmiddels afgetreden). Staand: Willard Wigboldus, Nynke Kloppenburg (voorzitter), Annemiek Jansen (secretaris) en Sacha la Bastide (penningmeester a/i)(foto: Andries Hof).

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
Waarom deze nieuwsbrief?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er wordt georganiseerd in en voor ons dorp? In deze nieuwsbrief publiceren we data van belangrijke bijeenkomsten. Ook vermelden we oproepen uit de themagroepen of ander belangrijk nieuws. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig.
Nieuwsbrief Dorpshuis de Leeuw
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis? Meld u zich dan aan op deze pagina.
Secretariaat
A. Jansen
Oude Rijksweg 23
9798 PB Garmerwolde
bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl