Dorpsbelangen Garmerwolde
Juni 2022
In deze nieuwsbrief:
 

Bezoek de waterzuivering op 25 juni a.s. Meld je snel aan!

Neem een kijkje op de nieuwe industriewaterzuivering te Garmerwolde! Kom naar de open dag op 25 juni en ontdek hoe er op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven wordt geleverd. Meld je snel aan via Open Dag Garmerwolde - Waterbedrijf Groningen

Straks genoeg water begint nu, niet later.

Leer meer over hoe rioolwater wordt gezuiverd en ga mee op één van de unieke rondleidingen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Waterschap Noorderzijlvest (minimum leeftijd 8 jaar). Neem een kijkje op de nieuwe industriewaterzuivering (IWZ) van North Water en ontdek hoe op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven wordt geleverd. Of geniet van een lekker ijsje, de festivalsfeer en speel mee met het reuze Water Ganzenbord. Neem een spannende Spetterspeurtocht of handige douchetimer mee naar huis.

Gezamenlijk werken wij aan schoon, gezuiverd en voldoende water. Voor nu én later. Zien we je daar?

Open Dag op de RWZI locatie in Garmerwolde Zaterdag 25 juni 2022 van 10 tot 16 uur Parkeerlocatie: Fledderbosweg 1, Garmerwolde

Meld je zo snel mogelijk aan want het aantal plaatsen voor de rondleidingen is beperkt! Ga naar www.waterbedrijfgroningen.nl/aanmelden-opendag

Terugblik en vooruitkijken; Dorpsvisie / Stem van Garmerwolde

Maandagavond 9 mei jl. stond in het teken van de Dorpsvisie.

In samenwerking met de Gemeente Groningen, hebben we u uitgenodigd om de Dorpsvisie verder uit te werken.

Na een korte uitleg over de bedoeling van de avond is er een groep naar de kleine zaal/het café gegaan om het te hebben over (ver)groen(ing) in en van het dorp en is de andere helft de grote zaal doorgelopen om de al eerder opgehaalde ideeën en plannen door te nemen en om zich al dan niet aan te melden als kartrekker-/duwer van 1 van deze projecten. (zie foto's)

Alle projecten zijn inmiddels op onze ''Stem-van-site'' gezet; stemvan.groningen.nl 
Op zeer korte termijn wordt een ieder die zijn of haar contactgegevens heeft genoteerd bij deze projecten met elkaar in contact gebracht.

Hou de website sowieso goed in de gaten en doe mee. Heb je ideeën, lijkt het leuk om een kar te trekken, heb je tips over bestaande projecten of weet je misschien iemand anders die goed kan helpen, laat het weten.

Reanimatiecursus; 6 oktober 2022

Donderdag 6 oktober wordt er weer een reanimatiecursus gegeven i.s.m. HartVeilig. 
 

TIJDENS DE CURSUS LEER JE:

· hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan kan doen;

· te reanimeren: borstcompressie en het geven van mond-op-mond beademing;

· het aansluiten en bedienen van een AED;

· samen te werken met andere hulpverleners.

 

Je oefent met 6 – 8 cursisten onder leiding van een instructeur van Groningen HartVeilig.
Als je de cursus succesvol afsluit ontvang je een reanimatiecertificaat.
 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er een extra dag worden vastgesteld.

Er kan een kleine eigen bijdrage gevraagd worden.

 

Locatie en tijd worden nog gecommuniceerd, maar heb je interesse, mail dan voor 1 september naar olgahardieck@gmail.com 


Boukje & Olga - enorm bedankt dat jullie dit gaat organiseren. 


Deze nieuwsbrief schrijven?

Vind je het leuk om te schrijven? En ben je graag goed op de hoogte? Misschien is de nieuwsbrief bijhouden dan iets voor jou!

De nieuwsbrief van de Vereniging Dorpsbelangen informeert over bijeenkomsten en activiteiten die in en over het dorp worden georganiseerd. Ook kan het gaan over de voortgang van de verschillende projecten die voortkomen uit de dorpsvisie en uit de dorpsagenda, evenals oproepjes die hiermee te maken hebben. 

De nieuwbrief verschijnt met enige regelmaat maar zonder dwingende deadlines.

Geïnteresseerd? Stuur ons dan een mailtje of spreek één van de bestuursleden aan en kom een keer kennismaken met het bestuur! 

De samensteller van de nieuwsbrief kan tot het bestuur toetreden maar dit hoeft niet. Lidmaatschap van Dorpsbelangen is voldoende. Wel zal de schrijver worden gevraagd aan te sluiten bij de bestuursvergaderingen omdat daar de onderwerpen worden doorgesproken en vastgesteld.

Mail: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl

Herhaalde oproep bestuur

Vind je het belangrijk dat Garmerwolde goed is vertegenwoordigd richting het gebiedsteam en binnen de Gemeente Groningen en dat de lijntjes kort zijn? Lijkt het je leuk om goed op de hoogte te zijn van alles wat er in en rondom ons dorp speelt? Om met andere dorpsgenoten maandelijks om tafel te zitten en zeer uiteenlopende onderwerpen te bespreken? Wil je bijdragen aan de platformfunctie die Dorpsbelangen nastreeft door mee te helpen de ledenvergaderingen voor te bereiden?

Stuur ons dan een mailtje en kom een keer kennismaken met het bestuur! 

Via het bestuur van Dorpsbelangen leer je nieuwe mensen kennen en kun je bijdragen aan de leefbaarheid van ons mooie dorp!

We streven naar een bestuur van minimaal 6 leden en zoeken dus nieuwe aanwas!
Mail: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl

Agenda

 
Dorpsbelangen houdt een agenda bij op
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl
U kunt uw eigen activiteit aanmelden via
info@dorpsbelangengarmerwolde.nl

Dorpshuis de Leeuw


Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die worden georganiseerd in het Dorpshuis?
Meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief van het dorpshuis.

Bestuur

 

Rob Braspening (vice-voorzitter)
Annemiek Jansen (secretaris)
Joop van der Meché (penningmeester)
Willard Wigboldus
Peter Vermaas