Historische commissie Garmerwolde

De Historische Commissie Garmerwolde is in 2008 ingesteld door de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. De commissie heeft als doel: het verleden van Garmerwolde zo goed mogelijk in kaart brengen en de resultaten van deze speurtocht voor iedereen gemakkelijk toegankelijk maken.

Onze aanpak is hierbij tweeërlei. Enerzijds verzamelen we oude foto’s anderzijds proberen we verhalen en informatie bij die foto’s te krijgen. Nieuwe informatie komt vooral op onze jaarlijkse Foto- en Praatmiddag te voorschijn. Deze organiseren we, als een soort reünie, voor de ietwat oudere Garmerwolders en oud-Garmerwolders.

Onze fotocollectie (inmiddels een paar honderd stuks) is te zien op de Beeldbank Groningen: www.beeldbankgroningen.nl . De verhalen eromheen zetten we voornamelijk op onze Info-borden. Ook werken we regelmatig mee aan allerlei activiteiten waarbij onze kennis over de geschiedenis van Garmerwolde van pas komt. Zo hebben we een grote inbreng gehad bij de totstandkoming van het boekje Highlights Ten Boer Fietstocht langs zestig ‘trötsigheden’ en werken we nu aan een aantal informatieborden over de verdwenen bruggen van het Eemskanaal. Verder organiseren we elk jaar Pronte Pracht, een ontdekkingstocht voor jong en oud langs historische panden en boerderijen in Garmerwolde en Thesinge. Dit in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’.

Zoekt u direct iets informatie over de (ontstaans)geschiedenis van Garmerwolde dan kunt u die vinden op:
www.Garmerwolde.net
www.kerkgarmerwolde.nl
www.gentexpress.nl
www.groningerarchieven.nl/historie/mengelwerk/het-veen-de-fivel-en-de-stadsweg

Tenslotte: voor de opluistering van allerlei dorpsfestiviteiten hebben wij een dertigtal beachvlaggen beschikbaar.

Interesse?

Geef ons even een seintje. We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken!
Momenteel zijn we zes man/vrouw sterk: Hillie, Tiny, Herman, Robert, Jos en Henk.
Henk Vliem (hvliem@hotmail.com)