Historische commissie Garmerwolde

Historische commissie Garmerwolde

De Historische Commissie Garmerwolde is in 2008 ingesteld door de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. De commissie heeft als doel het verleden van Garmerwolde zo goed mogelijk in kaart te brengen en de resultaten van deze speurtocht voor iedereen gemakkelijk toegankelijk te maken.

De commissie werkt daarbij op verschillende manieren. Kenmerkend daarbij is het betrekken van dorpsgenoten en andere deskundigen. De commissie werkt zelf aan eigen 'opdrachten' of op verzoek van anderen aan een vraagstelling of verzoek om meedenken en/of meedoen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende activiteiten waaraan de commissie werkt of die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Foto- en praatmiddag

We verzamelen oude foto’s en proberen verhalen en informatie bij die foto’s te krijgen. Nieuwe informatie komt vooral op onze jaarlijkse Foto- en praatmiddag te voorschijn. Deze organiseren we als een soort reünie, voor de ietwat oudere Garmerwolders, oud-Garmerwolders en andere belangstellenden.

Beeldbank Groningen

Onze fotocollectie (inmiddels een paar honderd stuks) is te zien op de Beeldbank Groningen: www.beeldbankgroningen.nl .

Publicaties

  • Informatieborden verdwenen bruggen over het Eemskanaal

Op vier plekken langs het Eemskanaal staan borden met informatie over de brug die daar eens lag. De Historische Commissie heeft meegeholpen deze borden te realiseren.

  • Wandeling door 1834

Op basis van een oude kaart van het dorp hebben we een folder gemaakt waarin een wandeling is uitgestippeld langs plekken die er ook in 1834 al waren. Ook geven we een inkijkje in het leven na 1834.

  • Boek 'Garmerwolde vertelt, oorlogsverhalen'

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft de commissie een boek samengesteld met verhalen over de oorlogstijd en de bevrijding van Garmerwolde in 1940-1945.

Eerdere en andere bezigheden

  • Pronte pracht

Een zevental jaren achtereen organiseerden we Pronte Pracht, een ontdekkingstocht voor jong en oud langs historische panden en boerderijen in Garmerwolde en Thesinge. Dit in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’.

  • Publicatie Highlight Ten Boer

We hebben grote inbreng gehad bij de totstandkoming van het boekje Highlights Ten Boer Fietstocht langs zestig ‘trötsigheden’.

  • Beachvlaggen

De commissie heeft een twintigtal beachvlaggen in beheer, die in te zetten zijn als aanduiding voor een route door het dorp. Meer informatie hierover is te krijgen bij Henk Vliem.

  • Programma 75 jaar bevrijding

Voor het vieren van 75 jaar bevrijding hadden we een gevarieerd programma voorbereid: onderdeel van een fietstocht langs plekken in de voormalige gemeente Ten Boer waar een verhaal uit de oorlog is te vertellen, een bevrijdingsconcert in de kerk met het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde met DOOK, expositie 'Eten in oorlogstijd' in Museum Melkfabriek Garmerwolde, bezoek van de basisschoolleerlingen aan diverse locaties in het dorp waar een verhaal over de oorlog is te vertellen, waaronder het graf van de familie Van der Reyden, bezoek aan het dorp door nabestaanden van de gesneuvelde bemanning van het vliegtuig bij Thesinge en een bevrijdingsmaaltijd op 5 mei. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dit programma niet doorgegaan.

  • Rondje Nostalgie

Bij Rondje Nostalgie hebben we een aantal malen een doorlopende diavoorstelling over Garmerwolder geschiedenis in het dorpshuis georganiseerd, met een fototentoonstelling.

Nieuwe onderwerpen

Voor de komende jaren wil de Historische Commissie zich naast de eerder genoemde onderwerpen inzetten voor het ontwikkelen van wandelroutes met een historisch tintje en met het maken van een boek over de geschiedenis van Garmerwolde.

Zin om mee te doen?

Spreken deze onderwerpen je aan? Of heb je een onderwerp uit de geschiedenis van Garmerwolde dat je graag met anderen wilt uitzoeken? Sluit je dan aan bij de Historische Commissie. We zijn nu met zijn zevenen: Henk Vliem, Herman Huiskes, Hillie Ramaker-Tepper, Jos Mocking, Reinder Klei, Robert ten Katen en Tiny Smit. Een mailtje naar Henk Vliem (voorzitter) is voldoende (hvliem@hotmail.com).

Informatie over Garmerwolder geschiedenis

Zoekt u direct iets informatie over de (ontstaans-)geschiedenis van Garmerwolde dan kunt u die vinden op: