Festiviteiten, sport en cultuur

Aan de themagroep Festiviteiten, sport en cultuur, kortweg FSC, nemen verenigingen, commissies en werkgroepen deel die zich in Garmerwolde bezighouden met activiteiten op bovengenoemde terreinen. Het doel is in eerste instantie om elkaar en het dorp te informeren over de activiteiten die plaatsvinden gedurende het jaar. Daarnaast is het fijn om met “verwante” organisaties ideeën uit te wisselen en, als het nodig is, een beroep te kunnen doen op ondersteuning en menskracht bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Er is een jaarkalender waarvan de activiteiten die al zeker zijn in de Centrale Agenda op de website van Dorpsbelangen worden gepubliceerd. De themagroep komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar.

Klik hier voor de jaarkalender

De jaarkalender geeft een overzicht van de activiteiten die bekend en gepland zijn. Als activiteiten definitief doorgaan en tijd en plaats bekend zijn, worden ze ook vermeld in de centrale agenda op deze website.