GROEN

De themagroep GROEN houdt zich bezig met duurzaamheid en biodiversiteit. Voor onderwerpen die de groene, openbare ruimte in het dorp betreffen en voor mogelijke duurzaamheidsinitiatieven kunnen mensen contact opnemen met dorpsbelangen die de vraag doorzet naar de coördinator. De themagroep heeft een open platformkarakter. Iedereen kan met een onderwerp aansluiten en via deze themagroep proberen een onderwerp op de kaart te zetten of medestanders te vinden om een bepaald initiatief op te pakken. Voorbeelden zijn: de klusdagen, snelheid verkeer Dorpsweg, het groenplan langs de Stadsweg, houtkachels en bewustwording rondom stookgedrag, het speeltuintje bij de Oude Rijksweg, mogelijkheden duurzame energie (Buurkracht) en dergelijke. We nodigen je uit om met je eigen idee aan te sluiten bij deze themagroep. Data van bijeenkomsten zijn te vinden in de Centrale Agenda op de site van Dorpsbelangen en worden aangekondigd in nieuwsbrieven. Vanuit de werkgroep GROEN is Karin Prins contactpersoon voor de Groene Burgemeester.