Duurzaamheid en openbare ruimte

De themagroep DOR staat voor Duurzaamheid en Openbare Ruimte. In de themagroep bespreken we onderwerpen die de openbare ruimte in het dorp betreffen en mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. De overleggen van deze themagroep hebben een open karakter. Iedereen kan met een onderwerp aansluiten en via deze themagroep proberen een onderwerp op de kaart te zetten of medestanders te vinden om een bepaald initiatief op te pakken. Voorbeelden zijn: de klusdagen, snelheid verkeer Dorpsweg, het groenplan langs de Stadsweg, houtkachels en bewustwording rondom stookgedrag, het speeltuintje bij de Oude Rijksweg, mogelijkheden duurzame energie (Buurkracht) en dergelijke. We nodigen je uit om met je eigen idee aan te sluiten bij deze themagroep. Data van bijeenkomsten zijn te vinden in de Centrale Agenda op de site van Dorpsbelangen en worden aangekondigd in nieuwsbrieven.