Wonen en welzijn

Binnen het thema wonen en welzijn zijn verschillende initiatieven en werkgroepen in het dorp actief, zoals Garmerstee (ontmoeten en activiteiten voor 55+) en het initiatief voor een hofje voor levensloop bestendig wonen. Het project Zorgsaam dorp heeft aan de wieg gestaan van een aantal van deze nieuwe initiatieven (zie de flyer hieronder). Op de najaarsvergaderingen van Dorpsbelangen doen vertegenwoordigers van de werkgroepen verslag. Kijk voor meer informatie ook in de dorpsvisie hiernaast.