Over de themagroepen

Veel mensen willen hun steentje bijdragen zonder dat ze meteen zitting nemen in een bestuur. Om de drempel om actief te zijn laag te houden, de samenwerking te verbeteren en de druk op diverse besturen te verlagen, zijn er themagroepen actief. Op de inloopavonden van de themagroepen kan iedereen die een idee heeft of meer wil weten over een onderwerp aanschuiven en met dorpsgenoten van gedachten wisselen, samenwerking zoeken of een initiatief oppakken. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten die je vrijblijvend kunt bezoeken. E zijn twee themagroepen actief: Festiviteiten, Sport en Cultuur (FSC) en de groep Duurzaamheid en Openbare ruimte (DOR).

FSC komt twee keer per jaar bij elkaar. De avond wordt bezocht door vertegenwoordigers van allerlei clubs en verenigingen in het dorp. Ook mensen die nog niet actief zijn maar het leuk lijkt om te helpen bij een activiteit of zelf een idee heeft voor een activiteit zijn welkom. Er worden agenda's afgestemd en samenwerking gezocht.

DOR biedt ongeveer vier keer per jaar een platform om zaken te bespreken en te delen of nieuwe dingen op te pakken rondom duurzaamheid of de openbare ruimte. Voorbeelden van werkgroepen en initiatieven die zijn opgepakt vanuit DOR zijn de klusdag, de werkgroep Garmerwolde Energieneutraal, de werkgroep veld Oude Rijksweg en de voorlichting rondom houtkachels.

Rol bestuur

De themagroepen kunnen het bestuur van de vereniging dorpsbelangen inschakelen of raadplegen als daar behoefte aan is. Het bestuur probeert altijd een vertegenwoordiger bij de themagroep-bijeenkomsten af te vaardigen. De vereniging dorpsbelangen heeft in het algemeen als doel het welzijn van de inwoners van Garmerwolde te bevorderen en de belangen van het dorp te behartigen. Met het actief worden van de themagroepen is de taak van het bestuur meer verlegd naar communicatie en coördinatie:
-Het bestuur is aanspreekpunt voor de gemeente en andere partijen en vaardigt vertegenwoordigers van het bestuur af naar diverse bijeenkomsten.
-Het bestuur deelt informatie met de themagroepen en haar leden, en attendeert op kansen en mogelijkheden.
-Waar nodig pakt het bestuur inhoudelijke zaken, waarin het gaat om de belangen van het dorp 'naar buiten toe', zelf op.
-Het bestuur faciliteert de themagroepen, vraagt (soms namens initiatiefnemers van specifieke activiteiten en projecten) subsidies aan en verdeelt de gemeentelijke subsidie voor dorpsactiviteiten en initiatieven, waaronder de subsidie voor Oud en Nieuw.
-Het organiseert ledenvergaderingen die nadrukkelijk bedoeld zijn als ontmoetingsmoment en platform.
-Daarnaast brengt het bestuur ongeveer 8 keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief uit en publiceert belangrijke berichten op Facebook en de website.