Lid worden

Als nieuw lid bent u van harte welkom. Van oudsher was bijna 90% van de huishoudens lid van de Vereniging Dorpsbelangen. Tegenwoordig schommelt het aandeel rond de 75%, nog steeds een ruime meerderheid en dat is belangrijk.

Want, wilt u dat Garmerwolde goed vertegenwoordigd is? Wilt u dat er wordt geluisterd naar het geluid van kleine dorpen in het lokale bestuur en dat er bij wensen en problemen korte lijnen zijn naar ambtenaren en politiek, dan is uw lidmaatschap van groot belang.

Wat kunt u van ons verwachten naast deze belangenbehartiging? Twee keer per jaar wordt u op onze voor- en najaarsvergadering bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Deze avonden sluiten we altijd af met een gezellige nazit met een drankje, aangeboden door de vereniging. U ontvangt ca. 8 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Raadpleeg verder deze website voor meer informatie over onze activiteiten.

Een gezinslidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar, een persoonlijk lidmaatschap kost € 9,- per jaar.

Het bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Zie hiervoor het machtigingsformulier hieronder.

Aanmelden kan via het ingevulde formulier. U kunt deze inleveren bij één van de bestuursleden.

Aanmeldformulier en automatische incasso