Lid worden

Een gezinslidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar, een persoonlijk lidmaatschap kost € 9,- per jaar.

Het bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Zie hiervoor het machtigingsformulier hieronder.

Aanmelden kan via het ingevulde formulier. U kunt deze inleveren bij één van de bestuursleden.

Aanmeldformulier en machtiging automatische incasso